In English here: FÅ4: Invitation

In Arabic here:

FÅ4 arabisk invitasjon.pdf

Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle møteplasser

Åsane er en mangfoldig bydel. Hva kan vi lære av hverandre, og av andre byer og land, i utviklingen av Åsane? Vi vil høre fra deg: Hva er dine ønsker for bydelen?

Torsdag 30. september fra kl 17.00-20.00 inviterer Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor til arrangementet Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle Møteplasser.

Sted: Multisal, Åsane kulturhus

Alle er velkomne, og du kan være med på hele eller deler av møtet.

Det er gratis å delta, og det blir enkel servering underveis.

Påmelding: Skann QR koden, gå inn på https://forms.gle/CJpMzK7WP6RQc2eP8 eller send e-post til [email protected]

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/42da7116-2f16-44c5-bff7-4a942f60cdac/F4_interkulturelle_mteplasser_QR.png


Det skal skje store ting i Åsane fremover. Bergen kommune jobber med et Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane. Det skal komme Bybane, sykkelveier, gangstier, parker og sentrum skal fornyes. Det nye kulturhuset står klar til å fylles med konserter, kurs og andre arrangementer.

For å skape en inkluderende og bærekraftig bydel med et mangfoldig kulturliv trenger vi innspill fra et bredt spekter av borgere med ulike erfaringer og ønsker.

Kanskje sitter akkurat du på gode ideer og eksempler fra andre byer og land som bydelen kan lære av? Enten du har internasjonal bakgrunn eller har bodd i Åsane hele livet – vi vil høre fra deg.

Bli med på idéverksted og diskuter fremtidens Åsane med andre engasjerte Åsabuere og representanter fra Bergen kommune.

Deltakelse er helt gratis.

Det blir enkel servering underveis.

Arbeidspråk er norsk og engelsk, men det er også mulig å ha tolk tilstede. Dersom du ønsker tolk krysser du av for dette i påmeldingskjemaet:

Påmelding (https://forms.gle/CJpMzK7WP6RQc2eP8)


Plan for møtet

Kommer